• Kurs operator koparko-ładowarki kl. III
    Kurs operator koparko-ładowarki kl. III

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w dniu 20 stycznia 2023 r. o godzinie 15.45 rozpoczyna kurs "Operatora koparko - ładowark kl. III". Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów 883 123 810 lub (23) 672 46 64.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie jest niepubliczną placówką oświatową prowadzącą działalność w formie pozaszkolnej, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Ciechanowie, przy ul. Płońskiej 57a. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego pod numerem 3 – wpisu dokonano 1 marca 1992, numer SPO-014/41/92. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.