• Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20
    Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję nt. nauki zdalnej. 

  • Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20
    Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję nt. nauki zdalnej. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
Swoją działalność edukacyjną ZDZ - jako podmiot prowadzący - realizuje poprzez sieć przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 3a, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce działalności.