• Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20
    Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję nt. nauki zdalnej. 

  • Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20
    Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję nt. nauki zdalnej. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy i szkolenia, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Garwolinie przy ul. Kościuszki 6/4. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego – zaświadczenie o wpisie Nr EKS. 4320-2/2004 z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Ośrodek specjalizuje się głównie w organizacji kursów i szkoleń technicznych, dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).
Prowadzi również szkolenia administracyjno–biurowe oraz przygotowujące do wykonywania zawodów usługowych.